Adatvédelem

Cég   Végh Erika  EV
Székhely:   8135 Dég, Alkotmány u. 5.
Adószám   68758356-1-27
Nyt:   52209152 KATA
Bankszámlaszám   OTP 11773102-00622882
 IBAN:   HU27 1177 3102 0062 2882 0000 0000
Telefon/fax   +3620 448 5150
E-mail   fotozasgrafika@gmail.com
Weboldal   https://fotosgrafikus.hu/

 

A kezelt adatok típusa

Név, email cím, telefonszám, IP cím

A kapcsolati űrlapon beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból törlés kéréséig megőrzöm, de ezt az információt nem használom marketing célokra, hírlevelet nem küldök.

Fényképek:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján egy ember arca, képmása személyes adatnak1 , a képfelvétel készítése, valamint az adatokon elvégzett bármely művelet pedig adatkezelésnek2 minősül, amelyhez – külön törvényi felhatalmazás hiányában – az érintett3 hozzájárulása4 szükséges. Az Infotv. 3. § 7. pontja értelmében „hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.”

A Ptk. 12/A. §-a szerint a korlátozottan cselekvőképes kiskorú – vagyis aki már betöltötte a 14. életévét – nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A 12/C. § szerint a cselekvőképtelen kiskorú – tehát aki még nem töltötte be 14. életévét – jognyilatkozata semmis, nevében a törvényes képviselője jár el.

Ennek teljesítéséhez írásos engedélyt kérek, aminek adatit a jogszabályhoz megfelelés miatt megőrzöm.

 

 

Cookie

A weboldal a felsorolt cookie-kat(sütiket) használja:

Biztonsági cookie.

Átmeneti (session) cookie: a honlap látogatása után automatikusan törlődik

Állandó (persistent) cookie: ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a

böngésző cookie fájljában. Ennek időtartama a honlap látogatójának böngésző beállításaitól függ.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A legtöbb böngésző menüsorában megtalálhatóak az alábbi beállítások a Segítség fül alatt. Ezzel az alábbi lehetőségeket kapja a honlap látogató:  cookie letiltása, új elfogadása, új beállítása,  egyéb kikapcsolása

A sütik tárolását a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben esetlegesen a honlap nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Ezen felül Önnek lehetősége van a süti által generált és az Ön weboldal-használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) Google általi rögzítését és feldolgozását megakadályozni azáltal, hogy letölti az alábbi hivatkozás alatt (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) az ott elérhető böngésző bővítményt és telepíti azt.

 

 

Az adatkezelés célja

Megrendelés rögzítése/időpontkérés

Megrendelések teljesítése és számlázás

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

IP cím a weboldal védelme érdekében kerül naplózásra. Valamint a szolgáltatások és a weboldal folyamatos fejleszthetősége érdekében a weboldal Google Analytics programot használ a statisztikák követéséhez. A program használatával az Adatkezelő többek között arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel, és mennyi időt töltöttek az oldalon.  Felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg az oldalon. A webhely felhasználói a Google Analytics letiltó böngészőbővítménnyel is letilthatják az adatgyűjtést.

 

Az elkészült munkák archiválásra kerülnek, harmadik fél kezébe ki nem adhatóak, védi a szerzői jog.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződéskötés

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A visszavonásának feltételei vannak. Például ha számviteli törvény írja elő, hogy a bizonylatot 5 évig kell megőrizni akkor ezt az adatot nem lehet az ügyfél kérésére megsemmisíteni. Ha szerződés az adatkezelés jogalapja és később ebből a vállalkozó érdeket érvényesíthet, akkor sem.

Vállalkozó szerzői joga:

Halála után 70 évig fennáll a szerzői jog, amennyiben egyéni és eredeti az alkotás. Az elidegeníthetetlen részbe tartozik a neve feltüntetéséhez való jog, a nyilvánosságra hozatalhoz való jog és a mű egységének a védelme (pl. ne módosítsa senki).

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

  • tájékoztatáshoz való jog,
  • adatok helyesbítéséhez való jog,
  • adatok törléséhez való jog,
  • adatok zárolásához való jog,
  • tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

 

Az adatkezelés időtartama

A cél megvalósulásáig

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Saját szellemi termékemként megőrzöm, de a felhasználásáról a megrendelő nyilatkozik.

 

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Végh Erika  EV

Végh Erika könyvelője

Google Inc. https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Automattic a weboldal sokoldalúbb felhasználást segíti. : https://automattic.com/privacy/

 

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató Profi Tárhely Kft, Kecskemét, Szolnoki út 23, 6000

Végh Erika könyvelője

Google Inc (Gmail levelezőrendszer) https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Automattic : https://automattic.com/privacy/

Facebook https://www.facebook.com/policy.php 

Pinterest https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Booked4us: https://fotosgrafikus.booked4.us/Account/Privacy

 

Az adattárolás helye

Google Inc (Gmail levelezőrendszer, Google Drive)

Automattic : https://automattic.com/privacy/

Saját winchester

 

Adatvédelem

Jelszóval védve, tűzfal, vírusirtó, a weboldal védelme a támadásoktól

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

error: Védett tartalom !!